Direct naar inhoud
Het Huisartsenteam

Select the text you want to translate, then choose 'Vertalen'. Select the language you prefer. You can read and/or listen to the translated text.

Praktijkondersteuner

Met behulp van medicatie, controles en leefstijlcoaching begeleidt de POH-S u bij het onder controle houden van diabetes.

Waar kan de POH-S mij bij helpen?

Dit is eigenlijk erg breed. De praktijkondersteuner kan zorg en ondersteuning bieden aan patiënten met chronische gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld bij diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten. 

 

Zijn takenpakket is heel uitgebreid. Dit doet de POH-S allemaal:

  • Bespreekt samen met u uw klachten en medische verleden.
  • Voert lichamelijk onderzoek en medische handelingen uit.
  • Geeft advies over gezond leven: samen maakt u een plan van aanpak.
  • Begeleidt u bij het innemen van medicijnen en het omgaan met uw aandoening.
  • Overlegt met de huisarts of andere zorgverleners.
  • Verwijst -als het nodig is- naar de huisarts of andere zorgverleners.

 

Het gesprek is vertrouwelijk

U bespreekt samen uw situatie, wensen en behoeften en welke ondersteuning of misschien behandeling bij u past. Meestal gaat het om vervolggesprekken, maar het kan ook betekenen dat u door een andere zorgverlener wordt geholpen. 

 

Ga eerst in gesprek met uw huisarts

Zo houden we overzicht over de totale situatie. Na dit gesprek kan de huisarts aan de POH-S vragen om u verder te helpen.