Direct naar inhoud
Het Huisartsenteam

Select the text you want to translate, then choose 'Vertalen'. Select the language you prefer. You can read and/or listen to the translated text.

Co-Med patiënten Breda

Naar home

In Breda is een blijvende oplossing gevonden voor patiënten die daar staan ingeschreven bij de Co-Med praktijk in de wijk Haagse Beemden.

De huisartsenpraktijken zullen de komende weken en maanden hun capaciteit uitbreiden, zodat alle ruim 4.400 patiënten die nu ingeschreven staan bij Co-Med Breda de mogelijkheid krijgen om zich bij een van de bestaande praktijken in de wijk in te schrijven.

Ter overbrugging kunnen patiënten zich in de tussentijd tijdelijk inschrijven bij Arene en Thuisdok. Zij bieden patiënten de benodigde huisartsenzorg, beheren het patiëntendossier en hebben afspraken met huisartsen in Breda als fysieke zorg nodig is.

Zowel de zorgverzekeraars als HZG Breda en het Huisartsenteam zijn blij dat Arene en Thuisdok op hun verzoek in deze tijdelijke oplossing willen voorzien. Hierdoor kan op korte termijn stabiliteit en toegang tot goede huisartsenzorg aan patiënten geboden worden en komt er een duurzame oplossing voor alle patiënten.

Patiënten kunnen zelf de keuze maken waar zij zich tijdelijk inschrijven, dit kan via de websites van Thuisdok of van Arene. Zodra de huisartsenpraktijken in de wijk ruimte hebben voor inschrijvingen, worden patiënten hier zowel schriftelijk als via de speciaal ingerichte website cz.nl/co-med over geïnformeerd. Op dat moment kunnen zij zich inschrijven bij de praktijk van hun voorkeur.

Patiënten die ingeschreven staan bij Co-Med in Breda worden door hun zorgverzekeraar ook per brief geïnformeerd over de structurele oplossing. Patiënten van alle zorgverzekeraars worden op de hoogte gehouden via de speciaal ingerichte website van CZ. Op deze website staat waar zij terecht kunnen met hun zorgvraag, en ook een antwoord op veel gestelde vragen. De informatie kan gedurende de tijd veranderen en per praktijk verschillen. De website wordt bij een verandering direct bijgewerkt.

Woont u in de Haagse Beemden en bent u nog ingeschreven bij Co-Med?

Kijk dan op de website van CZ. Daar vindt u bij welke huisarts u zich nu kunt inschrijven. Ook als u niet bij CZ verzekerd bent.