Ouderenzorg


De eerstelijns zorg is sterk aan het veranderen. Dit komt onder andere omdat er steeds meer mensen (met name hoogbejaarde ouderen) thuis blijven wonen.

Het monitoren van chronische aandoeningen (met extra aandacht voor het bevorderen van persoonsgerichte zorg en een gezonde leefstijl) wordt al jarenlang in de huisartspraktijk gedaan. Omdat de zorg voor ouderen steeds complexer wordt, is het belangrijk dat verschillende zorgverleners samenwerken om de oudere de juiste zorg te geven.

In dit kader is Het Huisartsenteam in 2014 begonnen met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. In dit zorgprogramma staat de samenwerking rondom de kwetsbare oudere stapsgewijs beschreven. De spil is het kernteam van huisarts, specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige