Keten Informatie Systeem


Uw huisarts werkt met een nieuw computerprogramma voor alle patiënten met een chronische aandoening.

Met dit programma kunnen alle zorgverleners waar u door de huisarts naar verwezen wordt, belangrijke informatie opvragen en uitwisselen. Daardoor kunnen zij beter met elkaar samenwerken. Uw huisarts is de enige die uw volledige medische dossier kan inzien. De andere zorgverleners zien alleen die informatie die van belang is voor de behandeling van uw aandoening. Lees de patiëntenbrief