Uw mening telt!


Wij hechten veel waarde aan de mening van onze patiënten en streven naar de beste zorg. Daarom hebben we een cliëntenraad en voeren we een continu patiënttevredenheidsonderzoek uit. 

U kun zich via onze website aanmelden voor het patiënttevredenheidsonderzoek.

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@hethuisartsenteam.nl