Bettery scholing


Dag 1 HA/POH: Visie en praktijk
Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
 • Kennismaken met de GG/ZZ-visie
 • Herkennen van ZZ en GG

Het GG/ZZ gesprek Fase 1 van het GG-gesprek in theorie en praktijk
 • Uitleg fase 1 van het GG/ZZ-gesprek
 • Oefenen fase 1 GG/ZZ gespreksmodel Dag 2 HA/POH : Doen, ervaren, feedback, groei
Aandacht voor activatie

 • Terugkoppelen en oefenen fase 1 GG/ZZ-gesprek
 • Kennismaken en oefenen fase 2 van het GG/ZZ-gesprek
 • Kennis over gedragsverandering en activatie


De expertise van de professional en implementatie

 • Integreren van GG en ZZ:
 • Kennismaking en oefenen fase 3 van het GG/ZZ-gesprek
 • Het gesprek structureren
 • Implementatie in de praktijk en het systeemDag 1 DA: Visie, praktijk, doen, ervaren, feedback, groei
Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

 • Kennismaken met de GG/ZZ-visie
 • Herkennen van ZZ en GG
 • GG/ZZ gespreksmodel; attitude en vaardigheden oefenen
 • GG/ZZ, wat betekent dat in de praktijk voor morgen Laatste dagdeel met eigen praktijk: Verduurzamen in de praktijk
Borging van GG én ZZ in het eigen systeem

 • GG en ZZ visie kunnen overbrengen
 • Implementatie in de praktijk
 • GG/ZZ Gesprek verduurzamenTerugkomdagdeel (allen) : Verdiepen, verbreden

 • Delen ervaringen, visie en praktijk
 • Casuïstiek
 • Betrekken andere betrokkenen rondom systeem patiëntVoorbereiding
n.v.t.


Accreditatie
ja


Organisator
Het Huisartsenteam