Scholingsprogramma

2017/2018Hier vindt u een overzicht van de scholingen die Het Huisartsenteam voor haar medewerkers en ketenpartners organiseert. Aanmelden gaat uitsluitend via de persoonlijke uitnodiging die u per mail ontvangt. 

Algemeen 


Astma/COPD


GGZ


Ouderenzorg


Diabetes


VVR & HVZ