MBSR


Voor wie?
De training is geschikt voor u als u:
  beter wilt leren omgaan met fysieke of psychische  
    klachten
  beter wilt leren omgaan met stress en stress 
    gerelateerde klachten
  beter wilt leren omgaan met lastige gevoelens en 
    gedachten
  bewuster en gezonder wilt leven


Doel van de training
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een effectieve en wetenschappelijk bewezen methode om allerlei vormen van stress en stressgerelateerde klachten te bestrijden. Door MBSR leert u zich bewust te worden van automatische stressreacties en deze om te zetten naar een wijzere manier van reageren (stressrespons). Het uitvoeren en integreren van MBSR oefeningen in het dagelijkse leven, verbetert uw totale kwaliteit van leven. 


Bron: Radboud UMCWat houdt de training in?

Op praktische wijze komen theoretische aspecten aan bod en is er ruimte voor het bespreken van ervaringen. Door aandachtig naar deze ervaringen te kijken, wordt de opmerkzaamheid aangescherpt en kunnen er nieuwe inzichten ontstaan. Huiswerk is een structureel onderdeel van de training. De ervaring leert dat dagelijks thuis oefenen (45 minuten) van belang is voor de effectiviteit van de training. Oefeningen kunnen thuis worden voortgezet met behulp van geluidsopnames. U ontvangt een werkmap waarin o.a. verschillende oefeningen staan beschreven die helpen aandachtig te zijn in het dagelijks leven. 


Hoe werkt het?
MBSR is een 8-weekse praktische- en geen theoretische training. Iedere bijeenkomst bestaat uit begeleide aandachtsoefeningen en bewegings- en bewustzijnsoefeningen. Onderwerpen van de training zijn:
 (on)bewust reageren, frisse blik op routine
 zelfzorg en mildheid
 grenzen verkennen en stellen
 veerkracht en stevigheid ontwikkelen
 energiegevers en energienemers
 stress beantwoorden
 mindfulness inbouwen in het dagelijks leven
  


Communicatie met de huisarts

Voorafgaand aan de training ontvangt de huisarts een brief ter informatie over uw deelname. Na afsluiting van de training gaat een korte evaluatie naar de huisarts. De algemene rapportage betreft per deelnemer een korte weergave van: aanleiding tot deelname, doel van patiënt en ervaringen en effecten.

8 wekelijkse bijeenkomsten 
8 wekelijkse bijeenkomsten 
8 wekelijkse bijeenkomsten
8 wekelijkse bijeenkomsten