Coaching op Leefstijl (CooL)


Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL) programma voor volwassenen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het totale programma duurt in totaal 24 maanden waarbij zowel het basis- als het onderhoudsprogramma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele sessies. Beide programma’s bevatten een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een evaluatiegesprek.

Belangrijke thema’s in deze programma’s zijn voeding, beweging, balans, in- en ontspanning, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van een ongezonde leefstijl samen met de deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag.

Wanneer komt u in aanmerking hiervoor?
U komt in aanmerking voor het leefstijlprogramma als u:

  • 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico hebt
  • Onder behandeling bent voor hart- en vaatziekten of diabetes type 2
  • U een ernstig overgewicht heeft (BMI van 30 of hoger)
  • U een overgewicht heeft (BMI van 25 of hoger) en een verhoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten
  • Een BMI heeft van 25 en artrose of slaapapneu
  • Gemotiveerd bent om uw leefstijl aan te passen

Het leefstijlcoachingsprogramma wordt gegeven door leefstijlcoaches met een erkenning van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) of door een zorgverlener met een aantekening van leefstijlcoach. Het Huisartsenteam heeft met deze zorgverleners een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de kwaliteit.  

Vergoeding
Het leefstijlprogramma heeft geen invloed op uw eigen risico en wordt vergoed als u voldoet aan de medische eisen en verzekerd bent bij CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Menzis.

Verwijzing en akkoordverklaring
Met een getekende akkoordverklaring kunt u via uw huisarts verwezen worden naar een leefstijlcoach die is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN). De leefstijlcoach neemt met u contact op over de start van het programma en waar deze plaats vindt.

Download hier de akkoordverklaring. 

Waar en wanneer
Het Huisartsenteam is op dit moment bezig met het organiseren van het CooL programma samen met leefstijlcoaches. We verwachten in het 1e kwartaal van 2019 de eerste CooL-programma’s te kunnen starten in de regio Breda, Etten-Leur en mogelijk ook omgeving Hoeven/Oudenbosch/St. Willebrord en Zundert

Vragen?
Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan eens een kijkje op leefstijlinterventies. Hier vindt u regelmatig nieuwe informatie over het CooL-programma. Ook kunt u voor vragen terecht bij uw huisarts, praktijkondersteuner of bij de leefstijlcoach in uw regio.