Direct naar inhoud
Het Huisartsenteam

Select the text you want to translate, then choose 'Vertalen'. Select the language you prefer. You can read and/or listen to the translated text.

Onze cliëntenraad breidt uit

We zijn op zoek naar patiënten die het leuk vinden om mee te denken over hoe we onze zorg kunnen verbeteren.

De stem van de patiënt

Bij Zorggroep Het Huisartsenteam stellen we de patiënt voorop. Niet alleen in de spreekkamer, maar ook in de organisatie. Hierin speelt onze cliëntenraad een belangrijke rol. Samen met hen bekijken we welke onderwerpen voor de patiënt belangrijk zijn in de patiëntenzorg. Heeft u interesse en wilt u meedenken?

 

Hoe ziet dit eruit?

U komt 8 keer per jaar samen met de andere leden, meestal voor zo'n 2 uur in de avond. Samen met de rest van de raad geeft u advies aan onze zorggroep, ontvangt u informatie en overlegt u met elkaar. Denk aan zaken als of we wel goed genoeg luisteren naar patiënten, of we duidelijke informatie verstrekken en hoe goed we rekening houden met hun wensen. In het medezeggenschapsreglement staat precies beschreven wat de cliëntenraad doet en hoe we dat doen. Hierin staan de regels en afspraken die we volgen om de best mogelijke zorg te bieden.

 

De cliëntenraad bespreekt verschillende onderwerpen

  • U wordt op de hoogte gehouden van belangrijke veranderingen binnen onze zorggroep.
  • U krijgt inzicht in de investeringen van de zorggroep.
  • We bekijken en bespreken onze digitale communicatie, waaronder de website, digitale nieuwsbrieven en patiëntportalen waar u online bijvoorbeeld herhaalrecepten kunt aanvragen.
  • We evalueren de zorg die we aanbieden. Dit varieert van behandelingen op gebied van COPD en astma, diabetes en hart- en vaatziekten tot aan kwetsbare ouderen, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg.


Interessant toch?

De enige voorwaarde is dat u patiënt bent bij een van onze aangesloten praktijken. We waarderen een actieve en betrokken houding bij onze leden. Voor uw deelname aan de cliëntenraad ontvangt u een vergoeding.

 

Geïnteresseerd en nieuwsgierig?

Aarzel niet en stuur uw CV en motivatie naar secretariaat@hethuisartsenteam.nl. Via het secretariaat kunt u ook om meer informatie vragen. Onze manager bedrijfsvoering neemt vervolgens contact met u op. Daarna willen we graag kennismaken bij een kopje thee of koffie!