Het Huisartsenteam  >  Ketenzorg  >  KIS
Keten Informatie

Systeem

Het Huisartsenteam werkt met het Keten Informatie Systeem (KIS) Care2U. Een KIS levert een belangrijke bijdrage aan een betere informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders, optimaliseert de processen binnen een zorgketen en ondersteunt de patiënt bij persoonsgerichte zorg. Bekijk de instructievideo van Care2U

Declaratie
Lees in het document 'Uitbetaling ketenpartners met Care2U vanaf 1 januari 2016' hoe het declaratieproces van Het Huisartsenteam geregeld is.