Verbonden in zorg


Om goede, toegankelijke en betaalbare zorg ook op termijn te waarborgen staat landelijk én in West-Brabant de vraag centraal hoe de doelmatigheid van de zorg kan worden verhoogd.

Het Huisartsenteam heeft in 2012 het initiatief genomen om de krachten te bundelen en gezamenlijk de problematiek in de zorg aan te pakken. Kosten moeten worden gereduceerd en de gezondheid van patiënten kan beter. De patiënt moet zorg dichtbij huis kunnen ervaren, waarbij genezing en verzorging samensmelten.

Een groot aantal stakeholders uit het zorgveld van West-Brabant heeft de visie uit ‘Verbonden in Zorg’ omarmd, een ambitieus plan dat een gecompliceerde uiting kent.


Gezamenlijke doelstellingen stakeholders West-Brabant

  • Het drukken van de stijgende zorgkosten

  • Het organiseren van de zorg dichtbij mensen

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn


Lees hier de memo's van Verbonden in Zorg