Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid


Het Huisartsenteam besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Huisartsenteam, noch alle individuele aangesloten huisartsen kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze site, daaronder eveneens begrepen technische storingen. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst uw (huis)arts.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Huisartsenteam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Het Huisartsenteam. 

Privacy


Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd.

Persoonsgegevens


Het is mogelijk dat deze website diensten biedt die ervoor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens. Het Huisartsenteam neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek van het Landelijk Netwerk Huisartsenzorg. Hiervoor worden onderzoeksbestanden volgens het NVEL eerst geanonimiseerd voordat ze met de onderzoeksinstanties gedeeld. Hiertegen kan individueel bezwaar worden gemaakt. U kunt dit kenbaar maken bij uw huisarts.