De innovatieve zorggroep


Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant.

Wat ons een decennium geleden verbond was het gezamenlijk streven naar een voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg. Meer samenwerken, niet alleen als huisartsen onder elkaar, maar ook met specialisten, apothekers en paramedici. En innoveren zodat de patiënt de beste zorg krijgt op de juiste plek.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een multidisciplinaire zorggroep met zorgprogramma’s voor mensen met astma/COPD, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, psychosociale problemen en kwetsbare ouderen. We bieden e-health, organiseren scholingen en zorgen er samen met onze zorgpartners uit de regio voor dat de zorg betaalbaar blijft. Want zorg gaat verder dan genezen.


Bestuurlijke structuur 
  Jan Frans Mutsaerts       Directeur       BIG: 99038261101
  Cos Beukers     Manager Innovatie   BIG: 99019958501
  Ronald Roothans   Manager Innovatie   BIG: 9061174101
  André van den Broek   Medisch Manager Zorg   BIG: 39041998801
  Leon Vogels, huisarts   Manager Externe Betrekkingen   BIG: 99046632101
  Yannick van Uijthoven   Manager ICT   BIG: 99911853401
  Gelske van Aken   Manager Bedrijfsvoering