Wat is HVZ en VVR?


Het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt aangeduid met de term HVZ (hart en vaatziekten) en VVR (verhoogd vasculair risico).

De landelijke richtlijn hierover voor zorgaanbieders vermeldt welke patiënten onderzocht zouden moeten worden op een verhoogd cardiovasculair risico, welke patiënten in aanmerking komen voor behandeling en waar deze uit kan bestaan. Bij de behandeling hoort ook de begeleiding om een gezonde leefstijl te bevorderen.

In onze 'Hart- en vaatziekten Zorgwijzer', die u in de rechterkolom kunt openen, kunt u meer lezen over hart-en vaatziekten en een verhoogd vasculair risico.