Wat zijn hart- en vaatziekten?

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende ziekten in Nederland. Het gaat daarbij om ziekten als angina pectoris, hartinfarct, beroerte en perifeer vaatlijden (in de benen). 

Een derde van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door deze ziekten. De meeste hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Deze verkalking beschadigt de vaatwand zodat zich daarop gemakkelijk vetten en cholesterol ontstaan. De bloedvaten vernauwen zich langzaam en kunnen dichtslibben. 

Als een stukje bloedstolsel loslaat, kan dit door de bloedstroom worden meegevoerd, in een kleiner bloedvat vastlopen en het bloedvat afsluiten. Hierdoor krijgen de achterliggende organen, bijvoorbeeld het hart of de hersenen, te weinig of helemaal geen bloed meer. Een hart- en vaatziekte kan dan het gevolg zijn. 

In onze 'Hart- en vaatziekten Zorgwijzer', die u in de rechterkolom kunt openen, kunt u meer lezen over Hart- en vaatziekten. De 'Hart- en vaatziekten Zorgpas' is een handig boekje die mensen met Hart-en vaatziekten kunnen gebruiken als persoonlijk Hart- en vaatziekten-logboek.