Assertiviteitstraining


Vindt u het lastig om uw mening duidelijk te maken? Door aan assertief gedrag te werken, kunt u leren om hier beter mee om te gaan. Assertiviteit, oftewel 'opkomen voor jezelf', is belangrijk voor waardevolle relaties en een gezond leven.


Voor wie?
De training is geschikt voor u als u:
  moeilijk contact met andere mensen maakt.
  zicht vaak aanpast aan anderen, ten koste van uzelf.
  het moeilijk vindt om voor uw mening op te komen of nee te zeggen.
  het moeilijk vindt om uw gevoelens te laten zien, uit angst voor ruzie of afwijzing.
  meer inzicht wilt in de communicatie tussen uzelf en anderen. 


Doel van de training
Tijdens de training leert u op effectieve wijze op te komen voor uw eigen belangen. U leert assertief gedrag toe te passen, inzicht te krijgen in uw gedachten, en makkelijker met mensen om te gaan.


Wat houdt de training in
In elke bijeenkomst staat een thema centraal. Denk bijvoorbeeld aan nee zeggen, omgaan met kritiek, en complimenten geven en ontvangen. U bereidt zich hier op voor met theorie en opdrachten uit de trainingsmap. De opdrachten gaan over allerlei situaties die u lastig vindt. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt en oefent u deze situaties met andere deelnemers uit de groep.


Kennismakingsgesprek
Na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek. U ontvangt meer informatie over de werkwijze en doelen van de training, zodat u weet wat u kunt verwachten. Daarnaast bespreken we graag kort uw problemen, zodat we hiermee rekening kunnen houden tijden de training. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. 


Thema's
Onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:
  Assertief gedrag
  Vergroten van inzicht in uw gedrag
  Vergroten van gevoel van trots
  Mogelijkheden om problemen aan te pakken en anders te denken


Bijeenkomsten
  1 september         22 september         Ut Praotuis       16.00 - 18.00 uur
  8 september     29 september       Achter de Molen 17      
  15 september     6 oktober       Etten-Leur       


Communicatie met de huisarts
Voorafgaand aan de training ontvangt de huisarts een brief over uw deelname. Na afsluiting van de training krijgt de huisarts een brief met een korte terugblik. Hierin staat waarom u deelnam, het doel dat u wilde bereiken, uw ervaringen en de resultaten. 


Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U betaalt alleen een kleine vergoeding voor materiaal. U betaalt geen eigen risico.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de training? Dan kunt u bellen met de trainer van Indigo via 06 109 706 21.