Assertiviteitstraining


Voor wie?

De training is geschikt voor u als u:
  • Zich geremd voelt in het aangaan van sociale contacten;
  • Zich, ten koste van uzelf, vaak aanpast aan anderen;
  • Het moeilijk vindt om voor uw mening op te komen of nee te zeggen;
  • Het moeilijk vindt om uiting te geven aan gevoelens uit angst voor ruzie of afwijzing;
  • Meer inzicht wilt in de communicatie tussen uzelf en anderen. 
 

Doel van de training

Tijdens de training leert u op effectieve wijze op te komen voor uw eigen belangen. U leert assertief gedrag toe te passen, inzicht te krijgen in achterliggende overtuigingen en makkelijker met mensen in verschillende situaties om te gaan.


Wat houdt de training in

In elke bijeenkomst staat een thema centraal. Denk bijvoorbeeld aan nee zeggen, omgaan met kritiek en complimenten geven en ontvangen. U bereidt zich hier op voor met de theorie en opdrachten uit de trainingsmap. De opdrachten gaan over allerlei situaties die u lastig vindt. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt en oefent u deze situaties met andere deelnemers uit de groep. Bij inhoudelijke vragen over de training kunt u telefonisch contact opnemen via 06 209 591 14 of stuur een e-mail naar de trainster
 

Thema’s

Onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:
  • Assertief gedrag;
  • Vergroten van inzicht in eigen gedrag;
  • Vergroten van gevoel van eigenwaarde;
  • Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op problemen en/of manier van denken.


Bijeenkomsten

  Data  20-09 11-10   
    27-09 25-10 
    4-10 1-11 
       
  Tijdstip  16.00 - 18.00 uur 
       
  10 deelnemers per groep     
       
  De Linde
   
  Lambertusstraat 7    
  Etten-Leur    


Deelname

Onderstaande training is vol. Voor de eerstvolgende training kunt u zich vanaf 1 januari 2019 inschrijven. De startdata wordt t.z.t. weer op de website vermeld. 


 

 

 

 

 

 


  Lees hier de folder

Communicatie met de huisarts

Voorafgaand aan de training ontvangt de huisarts een brief ter informatie over de deelname van een patiënt. Na afsluiting van de training gaat een korte evaluatie naar de huisarts. De algemene rapportage betreft per deelnemer een korte weergave van: aanleiding tot deelname, doel van patiënt en ervaringen en effecten.

Aan deelname zijn (m.u.v. een kleine vergoeding voor materiaal) geen kosten verbonden. U betaalt geen eisen risico. Voor het gebruik van materiaal wordt een bedrag van 20 euro gerekend.

Deze training wordt u aangeboden in samenwerking met: