Assertiviteitstraining

Gaat u een meningsverschil liever uit de weg? Vindt u het lastig om uw standpunt duidelijk te maken? Door aan assertief gedrag te werken, kunt u leren om hier beter mee om te gaan. Assertiviteit, of anders gezegd opkomen voor jezelf, is belangrijk voor het hebben van waardevolle relaties en ene gezond functioneren. 

Voor wie?

De training is geschikt voor u als u:
  • Zich geremd voelt in het aangaan van sociale contacten;
  • Zich, ten koste van uzelf, vaak aanpast aan anderen;
  • Het moeilijk vindt om voor uw mening op te komen of nee te zeggen;
  • Het moeilijk vindt om uiting te geven aan gevoelens uit angst voor ruzie of afwijzing;
  • Meer inzicht wilt in de communicatie tussen uzelf en anderen. 
 
Doel van de training
Tijdens de training leert u op effectieve wijze op te komen voor uw eigen belangen. U leert assertief gedrag toe te passen, inzicht te krijgen in achterliggende overtuigingen en makkelijker met mensen in verschillende situaties om te gaan.

Wat houdt de training in
In elke bijeenkomst staat een thema centraal. Denk bijvoorbeeld aan nee zeggen, omgaan met kritiek en complimenten geven en ontvangen. U bereidt zich hier op voor met de theorie en opdrachten uit de trainingsmap. De opdrachten gaan over allerlei situaties die u lastig vindt. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt en oefent u deze situaties met andere deelnemers uit de groep. 
 
Kennismakingsgesprek
Na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek.
U ontvangt meer informatie over de werkwijze en doelen van de training, zodat u weet wat u kunt verwachten. Daarnaast bespreken we graag kort uw problemen rondom assertiviteit, zodat we hiermee rekening kunnen houden tijdens de training. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. 
 
Thema’s
Onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:
  • Assertief gedrag;
  • Vergroten van inzicht in eigen gedrag;
  • Vergroten van gevoel van eigenwaarde;
  • Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op problemen en/of manier van denken.

  Data bijeenkomsten  5 april 26 april
  2018  12 april 3 mei
    19 april 
17 mei
  Tijdstip bijeenkomsten  16.00u - 18.00u 
       
  10 deelnemers per groep     
       
  De Linde
Lambertusstraat 7
Etten-Leur 
   
              


Deelname
Hebt u interesse in deelname? Bespreek dit met uw huisarts en meld u aan via telefoonnummer 088 016 18 00 of 06 209 591 14. U kunt ook mailen naar m.mesters@indigobrabant.nl
 

 

 

 

 

 Communicatie met de huisarts
Voorafgaand aan de training ontvangt de huisarts een brief ter informatie over de deelname van een patiënt. Na afsluiting van de training gaat een korte evaluatie naar de huisarts. De algemene rapportage betreft per deelnemer een korte weergave van: aanleiding tot deelname, doel van patiënt en ervaringen en effecten.

Aan deelname zijn (m.u.v. een kleine vergoeding voor materiaal) geen kosten verbonden. U betaalt geen eisen risico. Voor het gebruik van materiaal wordt een bedrag van 20 euro gerekend.

Deze training wordt u aangeboden in samenwerking met: