Assertiviteitstraining


Voor wie?
De training is geschikt voor u als u
 zich geremd voelt in het aangaan van sociale contacten
 zich, ten koste van uzelf, vaak aanpast aan anderen
 het moeilijk vindt om voor uw mening op te komen of 
   nee te zeggen
 het moeilijk vindt om uiting te geven aan gevoelens uit
   angst voor ruzie of afwijzing
 meer inzicht wilt in de communicatie tussen uzelf en
   anderen
 
Doel van de training
Tijdens de training leert u op effectieve wijze op te komen voor uw eigen belangen. U leert assertief gedrag toe te passen, inzicht te krijgen in achterliggende overtuigingen en makkelijker met mensen in verschillende situaties om te gaan.

Wat houdt de training in
In elke bijeenkomst staat een thema centraal. Denk bijvoorbeeld aan nee zeggen, omgaan met kritiek en complimenten geven en ontvangen. U bereidt zich hier op voor met de theorie en opdrachten uit de trainingsmap. De opdrachten gaan over allerlei situaties die u lastig vindt. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt en oefent u deze situaties met andere deelnemers uit de groep. Bij inhoudelijke vragen over de training kunt u telefonisch contact opnemen via 06 209 591 14 of stuur een e-mail naar de trainster

Thema’s
Onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen
 Assertief gedrag
 Vergroten van inzicht in eigen gedrag
 Vergroten van gevoel van eigenwaarde
 Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op problemen en/of manier van denken


Bijeenkomsten
Let op: onderstaande trainingen zitten vol. Als u zich hiervoor aanmeldt komt u op een wachtlijst te staan voor de volgende training.
De data voor de nieuwe training worden zo snel mogelijk vermeld. 

  07-02-2019   28-02-2019         16.00 - 18.00 uur         De Linde
  14-02-2019    14-03-2019               Lambertusstraat 7
  21-02-2019   21-03-2019             Etten-Leur
* Met een blauwe kaart kunt u hier 4 uur lang gratis parkeren.

Let op: Onderstaande training zit vol.
De data voor de nieuwe training worden zo snel mogelijk vermeld. 
  18-04-2019    23-05-2019         16.00 - 18.00 uur         De Linde
  25-04-2019   16-05-2019             Lambertusstraat 7
  09-05-2019   29-05-2019             Etten-Leur
* Met een blauwe kaart kunt u hier 4 uur lang gratis parkeren. 

Communicatie met de huisarts
Voorafgaand aan de training ontvangt de huisarts een brief ter informatie over de deelname van een patiënt. Na afsluiting van de training gaat een korte evaluatie naar de huisarts. De algemene rapportage betreft per deelnemer een korte weergave van: aanleiding tot deelname, doel van patiënt en ervaringen en effecten.

Aan deelname zijn (m.u.v. een kleine vergoeding voor materiaal) geen kosten verbonden. U betaalt geen eisen risico.

Deze training wordt u aangeboden in samenwerking met: