Meet the expert DM en HVZInhoud 
De behandeling van patiënten met diabetes en mellitus, hart- en vaatziekten en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten omvat veel facetten. Goede metabole regulatie en de behandeling van risicofactoren zoals hypertensie en een verhoogd cholesterol is niet altijd binnen protocollen te vangen. Aanwezige co-morbiditeit, een verminderde nierfunctie, polyfarmacie en toegenomen kwetsbaarheid beïnvloeden de therapeutisch interventies die van belang kunnen zijn voor de individuele patiënt. Bij deze scholing kunt u behandeldilemma's voorleggen aan de diabetes verpleegkundige, kaderarts diabetes en de kaderarts hart- en vaatziekten. We hopen op een interactieve, leerzame avond. 


Voorbereiding
n.v.t.


Doelgroep
Huisartsen en POH-S


   22 mei 2019
  19.30 - 21.00 uur
  Bovendonk
    Hofstraat 8, HoevenOrganisator
Het Huisartsenteam i.s.m. Jan Peters, René Wijland en Mariette van Veen.


Inschrijven
Via de link die genodigden ontvangen in hun e-mail.


Accreditatie
NVVPO 2 punten
V&VN 2 punten
ABC1 2 punten


Meer informatie?
Neem dan contact op met Marcha van de Water, 
m.vandewater@hethuisartsenteam.nl of 076-5264769.