CASPIR Module 1 t/m 5


Inhoud 
Module 1    Doornemen van de e-learning vóór aanvang van module 2      
Module 2   Nascholing (3 uur)      
     Korte achtergrond van spirometrie      
     Uitvoering spirometrie volgens de nieuwe ATS/ERS richtlijn      
     Inhoud NHG-Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie      
     Start van de interpretatie      
Module 3   Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium      
Module 4   In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie-testen.      
    Beoordeling door een longfunctie-analiste.       
Module 5   Avondnascholing (3 uur)      
     Nabespreken van de praktijkvoorbeelden.      
     Interpretatie van de eigen casuïstiek.      
     Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles.      
     Praktijkexamen en afsluitende kennistoets.      


Voorbereiding
E-learning voorafgaande aan module 2 doornemen.


Doelgroep
Verplichte deelname in koppels HA-POH-S. Per praktijk volstaat afvaardiging van 1 koppel. Mocht je als huisarts al gecertificeerd zijn dan kan je POH alleen deelnemen wanneer de HA de portfolio ( (module 4) beoordeelt.

De inlogcodes voor module 1 krijgt u na inschrijving toegestuurd. De data van module 3, 4 en 5 worden op een later tijdstip via onze website en via de twee-wekelijkse nieuwsbrief bekendgemaakt.

Module 1    De inlogcodes krijg je in week 38 (17 - 21 september) toegestuurd.
Module 2   4 oktober 2018, 17.30 - 21.00 uur.
Module 3   Stage, af te spreken tijdens module 2.
Module 4   Casus uiterlijk 18 februari 2019 mailen naar R. Mouhoul
    Portfolio wordt vanaf 11 februari 2019 opgehaald op de praktijk door R. Mouhoul.
    Graag mailen wanneer deze klaarligt naar R. Mouhoul.
Module 5   28 februari 2019, 17.30 - 21.00 uur.
    Princeville, Princenhagelaan 5 in Breda.


Organisator
Het Huisartsenteam, CAHAG en Chiesi.


Inschrijven
Aanmelden graag vóór 14 september via de link die genodigden ontvangen in hun e-mail.


Accreditatie
De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor negen nascholingspunten geaccrediteerd zijn. 


Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marcha van de Water via de mail of door te bellen naar 076 526 47 69.