Scholingsprogramma 2016 & 2017


Hier vindt u een overzicht van de scholingen die Het Huisartsenteam voor haar medewerkers en ketenpartners organiseert. Aanmelden gaat uitsluitend via de persoonlijke uitnodiging die u per mail ontvangt. 


Algemeen