Resultaten


Patiënten zijn gebaat bij meer transparantie in de zorg. Daarom laten wij onze zorgresultaten zien door middel van een jaarverslag.


Patiëntervaringen

Het vastleggen van gegevens over zorgprocessen en zorguitkomsten is een goed middel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. De resultaten zijn de afgelopen jaren continu verbeterd.