Niet tevreden?

 

Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg en de zorgvuldigheid waarmee door alle zorgverleners binnen Zorggroep Het Huisartsenteam wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken, kritiek heeft over de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden. Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie daarmee de kans geeft om de zorg te verbeteren. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing.

 

Met uw onvrede of klachten kunt u het volgende doen:

 

1. Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen
Voor klachten die betrekking hebben op de Diabetes, COPD, Hart-& Vaatzorg, GGZ, Ouderenzorg en Stoppen met Roken die geleverd wordt door zorgverleners van Zorggroep Het Huisartsenteam - zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, pedicures, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen – raden wij u aan in eerste instantie in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener. Zij waarderen het als u uw onvrede in eerste instantie met hen direct bespreekt. Samen kunt u zoeken naar een oplossing. U kunt de desbetreffende praktijk bellen voor een afspraak of onderstaand klachtenformulier invullen (Klik op 'open formulier').

 

2. Indienen klacht volgens klachtenprocedure zorgverlener

Het kan zijn dat bovengenoemde stap niet tot een oplossing heeft geleid. In dat geval verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van de betreffende zorgverlener, welke te vinden is op diens website.

 

3. Ontevreden over Zorggroep Het Huisartsenteam?

Alleen als uw klacht betrekking heeft op Zorggroep Het Huisartsenteam als organisatie of op een medewerker in loondienst van de zorggroep, dan kunt u uw klacht indienen bij Zorggroep Het Huisartsenteam. Let wel: dit kan alleen als uw ontevredenheid of verbeterpunt betrekking heeft op Diabetes-, COPD, Hart- en vatenzorg, GGZ, Ouderenzorg en Stoppen met Roken. Is dit het geval, dan kunt u hiervoor telefonisch, schriftelijk of per mail contact opnemen met het secretariaat.

U kunt ook onderstaand formulier gebruiken om uw klacht of punt ter verbetering te melden (Klik op 'open formulier').

4. Advies en informatie door het Adviespunt Zorgbelang 

Als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken, kan het Adviespunt Zorgbelang u helpen. U krijgt advies en informatie over uw rechten en plichten. Het Adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. Het Adviespunt is telefonisch te bereiken via 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website www.adviespuntzorgbelang.nl

 
5. 
Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.Hoe werkt de klachtenregeling van Zorggroep Het Huisartsenteam?

 

De manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, hangt af van de inhoud van uw klacht en uw bedoeling daarmee. De klachtenprocedure van Zorggroep Het Huisartsenteam verloopt als volgt:  

  • De ontvangst van uw brief wordt binnen 10 werkdagen schriftelijk of mondeling aan u bevestigd.

  • Uw klacht wordt daarna door de Coördinator Algemene zaken en ICT met u binnen 1 maand besproken.

  • Wanneer de klacht gaat over een zorgverlener(s) die u heeft behandeld neemt de Medisch Manager contact op met deze persoon, indien u dat wenst.

  • Het Huisartsenteam zal proberen de klacht naar uw tevredenheid binnen 2 maanden af te handelen. Dit kan in een persoonlijk gesprek of via een telefonisch of schriftelijk contact.

  • Indien u dat wenst vindt een bemiddelingsgesprek plaats.  

 

Hoe werkt de klachtencommissie?

 

Wanneer de klachtencommissie uw klacht ontvangt, dan worden u en de betrokken zorgverlener geïnformeerd over de te volgen procedure. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Daarna zal de klachtencommissie komen tot een uitspraak. 


Ook kan de klachtencommissie u en uw zorgverlener en/of de zorggroep de gelegenheid geven de klacht toe te lichten en erop te reageren. Uiteindelijk volgt er een uitspraak over de klacht waarin de klachtencommissie zegt of de klacht al dan niet gegrond is.
De klachtencommissie doet geen bindende uitspraken. De zorgverleners en de zorggroep zijn dan ook formeel niet verplicht om de uitspraak van de commissie op te volgen. De praktijk wijst echter uit dat de zorgverleners meestal wel terdege rekening houden met de adviezen en aanbevelingen van de klachtencommissie.

Mocht deze bemiddeling ook niet tot een oplossing hebben geleid dan kunt u bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg de klacht indienen bij de geschillencommissie.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Telefoon: 088-0229100

E-mail: info@skge.nl

Website: www.skge.nl

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht?

Bel dan met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Telefoon: 0900 243 7070