Diabeteszorg


Diabeteszorg, beter door samenwerking


Wij organiseren de zorg voor mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte) door nauw samen te werken met zorgverleners om ons heen. De zorgketen bestaat uit de volgende zorgdisciplines:

 • Huisartsen Het Huisartsenteam
 • Apotheken
 • Praktijkondersteuners Het Huisartsenteam
 • Diëtisten
 • Pedicures
 • Podotherapeuten
 • Huisartsenlaboratorium star-shl
 • Specialisten Amphia Ziekenhuis en Bravis Ziekenhuis

Diabetes DBC


Voor deze gestructureerde Diabeteszorg is met CZ Actief in Gezondheid een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) afgesloten. Andere zorgverzekeraars volgen deze bekostigingssystematiek. In het Diabetes Bedrijfsplan staat waaruit de zorg voor de patiënt met Diabetes bestaat en de wijze waarop Het Huisartsenteam de zorg organiseert.

Projectgroep Diabeteszorg 


 • Dhr. A. van den Broek, medisch manager en huisarts
 • Dhr. R. Wijland, kaderarts HVZ en huisarts
 • Dhr. J. Peters, kaderarts DM
 • Mw. M. van Veen, diabetesconsulent
 • Mw. S. Hoogedeure, coördinator zorgprogramma's 

 

Voetzorg


Voetzorg is een onderdeel van Diabeteszorg en wordt binnen Het Huisartsenteam verleend door gecontracteerde pedicures en podotherapeuten. In de gratis te downloaden app Podomedics vindt u een actueel overzicht van de vergoedingen van behandelingen van voetzorg. Bekijk hier onze voetzorg folder voor patiënten.

 

 

 

 

Medisch noodzakelijke handelingen

In 2010 zijn bepaalde onderdelen van voetzorg basisverzekerde zorg geworden. Het Zorginstituut Nederland heeft in 2014 bepaald dat vergoeding op basis van de zorgverzekeringswet gebaseerd moet zijn op medische noodzakelijkheid. Deze medisch noodzakelijke diabetische zorg wordt verleend binnen de diabetes-zorgprogramma’s. 

Medisch noodzakelijke handelingen /Geneeskundige zorg*

Niet-medisch noodzakelijke handelingen*

1. De voetzorg die huisartsen en medisch specialisten in het  kader van Zorggerelateerde preventieve voetzorg leveren volgens de eigen richtlijnen, standaarden in beroepscompetenties.

 

1. Verwijdering van eelt om puur cosmetische of verzorgende redenen wordt beschouwd als persoonlijke verzorging.

2. Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlindicatoren in algemene zin.

 

2. Algemene nagelverzorging, zoals het recht afknippen van nagels om ingroeien te voorkomen wordt beschouwd als persoonlijke verzorging.

3. Verwijdering van eelt/eeltknobbels en likdoorns in het kader van een geneeskundige behandeling (Simm’s 1-3).

 

 

4. Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde nagelproblemen, zoals een omloop, een schimmelinfectie of ingegroeide teennagel.

 

 

5. Diagnostiek en behandeling van voetproblemen, zoals standsafwijkingen, deformiteiten en limited joint mobility.

 

 

* Bij deze onderdelen is er geen behoefte aan geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 10 van de Zvw en gaat het niet om krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico’s.

Bron: CVZ rapport Voetzorg voor mensen met DM, 28-1-2010

 

 

Patiënten die bijvoorbeeld slechtziend zijn en daardoor niet goed in staat zijn de voeten te verzorgen, kunnen een beroep doen op de WMO om in aanmerking te komen voor vergoeding. 


Meer informatie?


Neem voor meer informatie over Diabeteszorg contact op met Sylvia Hoogedeure, coördinator van de zorgprogramma's, telefoonnummer 076 5032 658 of s.hoogedeure@hethuisartsenteam.nl

Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.