Astmazorg


Wij organiseren de zorg voor mensen met astma door nauw samen te werken met zorgverleners om ons heen. Op projectmatige wijze beogen wij de kwaliteit van zorg voor patiënten met astma te optimaliseren. De zorgketen bestaat uit de volgende zorgdisciplines: 
 huisartsen en praktijkondersteuners Het Huisartsenteam
 longartsen, radiologen en longverpleegkundigen Amphia
   ziekenhuis en Bravis ziekenhuis
 thuiszorgorganisaties
 huisartsenlaboratorium Star-SHL
 en patiëntvereniging Het Longfonds. Kijk hier voor
   interessante maandelijkse patiëntbijeenkomsten in Breda en
   RoosendaalProjectgroep

  Cos Beukers, huisarts, medisch manager astma/COPD,
    voorzitter projectgroep astma
  Joost van der Moer, huisarts, kaderarts astma en COPD
  Sandra Schoonen, coördinerend praktijkondersteuner 
    somatiek
  Sylvia Hoogedeure, coördinator chronische 
    zorgprogramma's


Meer informatie?
Voor meer informatie over de astma activiteiten van Het Huisartsenteam kunt u contact opnemen met Sylvia Hoogedeure, coördinator zorgprogramma's, (076) 503 26 58. Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.