Astmazorg


Uniforme organisatie astmazorg
Alle huisartsen van Het Huisartsenteam verlenen astmazorg aan volwassenen conform de zorgstandaard astma. De astmazorg die patiënten krijgen van hun huisarts, wordt afgestemd tussen verschillende zorgverleners waarmee patiënten te maken hebben. In de Zorgrichtlijn astma staat beschreven waaruit de zorg voor de patiënt met astma bestaat en de wijze waarop wij deze organiseren. 

Samenwerken in een zorgketen 
Wij organiseren de zorg voor mensen met astma door nauw samen te werken met zorgverleners om ons heen. Op projectmatige wijze beogen wij de kwaliteit van zorg voor patiënten met astma te optimaliseren. De zorgketen bestaat uit de volgende zorgdisciplines: 
 huisartsen en praktijkondersteuners Het Huisartsenteam
 longartsen, radiologen en longverpleegkundigen Amphia
   ziekenhuis en Bravis ziekenhuis
 thuiszorgorganisaties
 huisartsenlaboratorium Star-SHL
 en patiëntvereniging Het Longfonds. Kijk hier voor
   interessante maandelijkse patiëntbijeenkomsten in Breda en
   Roosendaal

 

Projectgroepleden astma
 Cos Beukers, huisarts, medisch manager astma/COPD,
   voorzitter projectgroep astma
 Joost van der Moer, huisarts, kaderarts astma en COPD
 Sandra Schoonen, coördinerend praktijkondersteuner 
   somatiek
 Sylvia Hoogedeure, coördinator chronische 
   zorgprogramma's

Meer informatie?
Voor meer informatie over de astma activiteiten van Het Huisartsenteam kunt u contact opnemen met Sylvia Hoogedeure, coördinator zorgprogramma's, telefoonnummer 076 5032 658 of s.hoogedeure@hethuisartsenteam.nl.


Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.