Samenstelling Cliëntenraad


De cliëntenraad bestaat uit 5 leden die allemaal cliënt zijn bij een van de huisartspraktijken van Het Huisartsenteam. De leden zijn 21 jaar en ouder en behoren tot een van de doelgroepen (Diabetes Mellitus, Astma/COPD, hart- en vaatziekten en GGZ) van Het Huisartsenteam.
Dhr. Dröge, huisarts, neemt deel om toelichting te geven vanuit de zorggroep. 

Leden cliëntenraad

Voorzitter cliëntenraad   Lid cliËntenraad A. Frijters      
Dhr. R. Soomer (voorzitter)   Mw. A. Frijters    Dhr. F. Simons  
           
Lid cliëntenraad M. van de Ven                
Mw. M. van de Ven   Mw. M. Bloem    Dhr. C. Beukers (huisarts)  


De leden van de cliëntenraad gelden als representant van de cliënten van de zorggroep en zijn in staat om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

Contact


Voor contact met de Cliëntenraad kunt u contact opnemen met de heer R. Soomer via clientenraad@hethuisartsenteam.nl