Doelstelling


Wat doet een cliëntenraad?
Een cliëntenraad draagt zorg voor structurele behartiging van de gezamenlijke cliëntenbelangen. Daarnaast is een cliëntenraad ook bedoeld om de communicatie met en de informatie aan patiënten te verbeteren. Het gaat hierbij om gezamenlijke en dus niet om individuele belangen van patiënten.

Bij Het Huisartsenteam resulteert zich dit in een afstemming tussen de cliëntenraad en de bestuurder over het zorgpakket en de kwaliteit van zorg, zoals die door de verschillende zorgaanbieders geleverd wordt aan patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes type 2, COPD en CVRM. 

Besproken onderwerpen
In de cliëntenraad wordt er gekeken of er door de zorggroep adequaat naar cliënten wordt geluisterd, of cliënten goed worden geïnformeerd en of er voldoende rekening gehouden wordt met de wensen van cliënten. Daarnaast kan het bestuur de cliëntenraad naar haar mening vragen over een actueel onderwerp. 


Een cliëntenraad krijgt geen feitelijke informatie over zaken die andere personen aangaan of de inhoud van het werk. Het Huisartsenteam zal de cliëntenraad in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat gaat over (bijvoorbeeld):

 • Kwaliteit van zorg: de systematische bewaking, beheersing of verbetering hiervan.

  • Het algemeen beleid als het gaat om de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten.

 

  • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten.

 

  • Een wijziging van de doelstelling van de Zorggroep.

 

  • Het overdragen van de zeggenschap aan of fusie met een andere instelling.

 

  • Een belangrijke wijziging in de organisatie.

 

 • De begroting en de jaarrekening.